ĐỊA CHỈ

Công Ty TNHH Vệ Sinh Môi Trường Và Xây Dựng Đô Thị Hà Nội
Địa chỉ văn phòng : 16C, Cao Bá Quát, Hà Nội

HOTLINE

Tel: 0243.7575.999
Hotline: 0978.530.508

EMAIL

toan.moitruonghanoi@gmail.com

GIỜ LÀM VIỆC

Phục vụ 24/24h. Kể cả ngày nghỉ lễ tết !

16c, Cao Bá Quát, Hà Nội